باسمه تعالی

Text Box: اساسنامه موسسات انتفاعی غیرتجاری
موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

فصل اول کلیات و اهداف

ماده ۱

نام مؤسسه حمایت از بیماران تهیدست املش است که در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار  مؤسسه نامیده می‏شود.

ماده ۲

 موضوع فعالیت مؤسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های درمان بیماران نیازمند املش را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از :

ــ هماهنگی بین نیکوکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی خیر ، به منظور توسعه سلامت، از طریق حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه

ــ حمایت از محرومان و تهیدستان جامعه از بین شهروندان املشی که دچار بیماری های جسمی و روحی می شوند

ــ تلاش برای بهبود و ارتقاء شاخص های سلامت عمومی از طریق خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی

ــ ساماندهی مشارکت های عمومی برای کمک به نیازمندان و تهیدستان

روش های اجرایی اهداف مؤسسه عبارتند از:

-رفع نیازهای دارویی و تلاش برای تأمین هزینه های اعمال جراحی کوچک و بزرگ، تشخیص طبی و مراقبت های پزشکی تهیدستان

– شناسایی نیازمندان واقعی و تعیین اولویت ها برای خدمت رسانی

– ایجاد شبکه ای از فعالان اجتماعی و نیکوکاران از بین افراد حقیقی و حقوقی برای کمک به مؤسسه

– برگزاری نشست ها، همایش ها و برنامه های عمومی به منظور فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به گروه خیرین و اقشار مختلف در خصوص نیازهای موجود در این بخش از جامعه و اهداف و نحوه فعالیت مؤسسه

تبصره ۱ : انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه مؤسسه ممنوع است

تبصره ۲ :  تمامی فعالیتهای موسسه غیرسیاسی است

تبصره ۳ : مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم اخذ کند. فعالیت مؤسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.

ماده ۳

 محل : مرکز اصلی موسسة

در استان گیلان ، شهرستان املش، خیابان شهید مفتح جنب اداره ثبت اسناد            واقع است و در صورت نیاز می‏تواند برابر دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط داخلی کشور شعبه دایر کند.

ماده ۴

 تابعیت مؤسسه  تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۵

 مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۶

 دارایی اولیه مؤسسه اعم از نقدی ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و غیرنقدی معادل   ….   ریال  است  که توسط هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده  و در  اختیار موسسه قرار گرفته است .

ماده ۷

هیأت مؤسس عبارتند از :

صادق ربانی املشی                       اسماعیل طاهری

محمدعلی پورشریف                      حسن اسحاق زاده

انسیه لطیفی امام                          قاسم نورائی

نادر سمامی                                 احسان خبازکار

زهرا دلکش                                 محمد رضایی صوفی

قاسم معقول                                حوا فرمانبر

عبداله اکباتان                              طالب جعفری      

تبصره: هیأت مؤسس بعد از ثبت مؤسسه و معرفی هیأت امنا از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهد داشت. تمامی صفحات اساسنامه در زمان تأسیس باید به امضای هیأت مؤسس برسد و در صورت تغییرات بعدی، اساسنامه به امضای هیأت امنا خواهد رسید.

فصل دوم : ارکان

ماده ۸

 ارکان موسسه عبارتند از :

الف : هیأت امنا

ب : هیات مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس یا بازرسان

الف هیأت امنا:

ماده ۹

مجمع عمومی هیأت امنا با تعداد ۱۴  نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم‏گیری در مؤسسه است که به صورت عادی یا فوق‏العاده تشکیل می شود.

تبصره: فعالیت هیأت امنا افتخاری است.

ماده ۱۰

چنانچه هر یک از اعضای هیأت امنا فوت کند یا استعفا دهد با به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رأی سه چهارم اعضای خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ : چنانچه صلاحیت اکثر اعضای هیأت امنا از مراجع قانونی ساقط شود، مؤسسه از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد.

تبصره ۲: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال مؤسسه مطرح است الزامی بوده و باید مراتب را به سازمان گزارش دهد

ماده ۱۱

مجمع عمومی عادی سالی یک بار در  خرداد   ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و برای تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم حداکثر به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا یک سوم اعضای هیأت امنا تشکیل شود. دعوت برای مجمع عمومی به صورت کتبی و درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است.

تبصره: در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیأت مدیره مطرح بوده و یا مؤسسه در مرحله انحلال قرار گیرد، انجام دهد.

ماده ۱۲

وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امنا عبارتند از:

 1. انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)
 2. عزل بعض یا کل هیأت مدیره و بازرسان
 3. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان
 4. بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرسان  
 5. تعیین عضو جانشین هیأت امنا طبق مندرجات ماده ۱۱
 6. تصویب ترازنامه و منابع تأمین اعتبار
 7. تعیین خط مشی مؤسسه با توجه به اهداف اساسنامه
 8. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مؤسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

ماده ۱۳

مجمع عمومی بطور فوق العاده هیأت امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد

 1. با درخواست هیأت مدیره یا بازرس و بازرسان
 2. با درخواست یک سوم ازاعضای هیأت امنا

تبصره: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده بصورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه رمسی معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی بطور فوق العاده هیأت امنا عبارتند از:

 1. تصمیم گیری در خصوص تغییر مکان مؤسسه
 2. تصمیم گیری در خصوص تغییر نام مؤسسه
 3. تصمیم گیری در خصوص افزایش دارایی مؤسسه
 4. تصمیم گیری در خصوص  تغییر یا الحاق مواردی به اهداف اساسنامه
 5. تصمیم گیری در خصوص تأسیس شعبه
 6. تصمیم گیری در خصوص انحلال مؤسسه
 7. عزل اعضای هیأت مدیره و انتخاب هیأت مدیره جدید

ماده ۱۴

مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود

تبصره ۱ : اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲ : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأـ مدیره و بازرسان باشند

ب : هیات مدیره

ماده ۱۵

 مؤسسه دارای هیأت مدیره ای مرکب از   7   نفر  عضو اصلی و  2   نفر عضو علی البدل خواهد بود

تبصره ۱ : جلسات هیأت مدیره با حضور  اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا هیأت مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۱۶

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده۱۷

هیأت مدیره  علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر  15  روز یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضروت با دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود

ماده ۱۸

اعضای هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب خواهد کرد

ماده ۱۹

هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت کند. هیأت مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا ستاد ارسال کند.

ماده ۲۰

هیأت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

 1. حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول
 2. رسیدگی به حساب های مؤسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات.
 3. اجرای مصوبات مجامع عمومی هیأت امنا در راستای اجرای اهداف مؤسسه
 4. افتتاح حساب در بانک ها به نام مؤسسه
 5. انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و وصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر
 6. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیأت امنا است به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره ۱ : تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای  رئیس هیأت مدیره  و   مدیرعامل   با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود

تبصره ۲ : جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیأت امنا است، هیأت مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور مؤسسه را در چارچوب اهداف و وظایف دارد.

ماده ۲۱

تمامی اسناد و مدارک مؤسسه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیأت مدیره مؤسسه باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مأمور سازمان بهزیستی و بازرس(بازرسان) مؤسسه قرار گیرد.

ج- مدیر عامل

ماده ۲۲

هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی مؤسسه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند. عزل وی نیز از اختیارات هیأت مدیره خواهد بود و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می شود نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضاء دارد.

تبصره ۱ : مدیرعامل برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب خواهد شد

تبصره ۲ : انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

د-بازرس یا  بازرسان

ماده ۲۳

مجمع عمومی عادی هیأت امنا  1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و  1  نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۴

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 1. بررسی تمامی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
 2. بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی.

تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

فصل سوم : منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

ماده ۲۵

منابع تأمین اعتبار مؤسسه از طریق جمع آوری حق عضویت، هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیت‏های مندرج در ماده ۷ ( اهداف ) اساسنامه و سایر کمک ها و تسهیلاتی که برای تامین منابع مالی مؤسسه تخصیص داده  می شود تأمین می گردد.

تبصره ۱ : کلیه وجوه ودرآمدهای مؤسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام مؤسسه و با معرفی سازمان بهزیستی در نزد هر یک از بانک‏های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد. در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز هرگونه گزارش گردش حساب مالی مؤسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ نماید.

تبصره ۲ : سال مالی مؤسسه از اول فرودین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه
می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس مؤسسه است .

ماده ۲۶

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف است

ماده ۲۷

شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط مؤسسات خیریه:

 • عدم معامله مؤسسان و بستگان درجه اول و دوم آنان و نیز هیأت امنا و مدیران با مؤسسه
 • عدم هرگونه برداشت و تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی و غیرنقدی مؤسسه توسط مؤسسان یا صاحبان سرمایه
 • مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.
 • مؤسسات خیریه مکلفند صورتجلسات درأمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم کنند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب ، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتجلسات درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اعلام و در صورت تأیید گواهی لازم را برای اقدام قانونی به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم کند
 • انجام سایر مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم.
 • عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی مؤسسات خیریه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده ۲۸

تمامی مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت امنا و هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۹

محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی بوده و در اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری به ثبت برسد.

ماده ۳۰

مؤسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیأت مدیره و تأیید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۳۱

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۳۲

انحلال: در صورت انحلال مؤسسات موضوع دستورالعمل بند ۱۳ ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت یا مدیر تصفیه‏ای را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به مؤسسات عام‏المنفعه با فعالیت مشابه و دارای مجوز از سازمان بهزیستی و با نظارت آن سازمان اقدام کند.

تبصره ۱ : در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم مؤسسات غیردولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲ : در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروانه تأسیس مؤسسه در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح، هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیأت یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیأت مدیره ، سازمان بهزیستی رأساً می تواند تعیین هیأت یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

ماده ۳۳

انجام فعالیت های فرهنگی مؤسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی مؤسسه پس ار اخذ مجوزهای لازم مجاز است.

ماده ۳۴

برای انجام هر یک از فعالیت ها و اهداف مندرج در ماده ۷ اساسنامه ، مؤسسه باید پس از دریافت پروانه تأسیس ، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستورالعمل های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ نماید.

ماده۵۶

 این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۵ ماده و ۲۵ تبصره در نشست مورخ  27/02/1398 هیأت مؤسس به تصویب رسید