با هماهنگی موسسه محبت املش هدیه ۲۵ میلیون تومانی همشهری نیکوکار، سرکار خانم دکتر سیده لعیا جلالی امام برای کمک به بازسازی منزل یکی از مهرجویان که در حادثه آتش سوزی در یکی از روستاهای املش به طور کامل سوخته بود، امروز اهداء شد. موسسه محبت وظیفه خود می داند از اقدام انساندوستانه ایشان تقدیر […]

با هماهنگی موسسه محبت املش هدیه ۲۵ میلیون تومانی همشهری نیکوکار، سرکار خانم دکتر سیده لعیا جلالی امام برای کمک به بازسازی منزل یکی از مهرجویان که در حادثه آتش سوزی در یکی از روستاهای املش به طور کامل سوخته بود، امروز اهداء شد. موسسه محبت وظیفه خود می داند از اقدام انساندوستانه ایشان تقدیر و تشکر کرده و آرزو نماید در سایه عنایات ایزد منان همواره شاد و تندرست و موفق باشند