خانم مهری رئیس اداره بهزیستی املش در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمله املش گفت: مؤسسه محبت که در هفته بهزیستی پروانه فعالیت آن صادر شد ماهیانه تا سقف ۵۰ میلیون تومان جهت درمان افراد نیازمند شهرستان کمک می نماید .
  • منبع خبر : https://www.behzisti.ir/news/40027/------------