مؤسسه محبت بر اساس اصل شفافیت تلاش می کند هر پانزده روز یکبار گزارش واریزی های حامیان و نیکوکاران به حساب مؤسسه و همچنین میزان هزینه ای که برای کمک به درمان بیماران نیازمند شهرمان پرداخت می شود را به استحضار حامیان محترم و مردم شریف املش می رساند. این گزارشها تاکنون در شبکه های […]

مؤسسه محبت بر اساس اصل شفافیت تلاش می کند هر پانزده روز یکبار گزارش واریزی های حامیان و نیکوکاران به حساب مؤسسه و همچنین میزان هزینه ای که برای کمک به درمان بیماران نیازمند شهرمان پرداخت می شود را به استحضار حامیان محترم و مردم شریف املش می رساند.

این گزارشها تاکنون در شبکه های مجازی ارائه می شد که از این به بعد علاوه بر آن از طریق این سایت گزارش خواهد شد.

مهربانان املشی در نیمه اول تیرماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۵۰٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان به حساب محبت واریز کردند.

در همین مدت برای تأمین هزینه های درمان ۳۵ نفر از بیماران نیازمند شهرمان و همچنین خرید برخی از تجهیزات بیمارستان نیکوکار املش نزدیک به ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

با سپاس از همه نیکوکاران و نیک اندیشان حامی مؤسسه محبت املش