برای آشنایی بیشتر با فرهنگ، هنر و تمدن املش در این بخش کتابهایی که در باره املش منتشر شده و یا می شود را معرفی می کنیم

کتاب املش پردیس ایران، اثر دکتر ایرج دلکش املشی

کتاب جغرافیای تاریخی املش، اثر دکتر نصراله پورمحمدی املشی، احترام پورمحمدی املشی

کتاب شعر پیر زمانه ، شاعر: امیرامان‌الله صوفی‌سیاوش , گردآورنده: عزیزالله (پاشا) صوفی‌سیاوش

کتاب مجموعه غزلیات شمع بزم افروز ، اثر مرحوم سید علی آل نبی املشی، به کوشش دکتر علی رفیعی

کتاب فرهنگ و گویش گیلکی شرق گیلان(شهرستان املش)، به کوشش محمد حسین نیای کجیدی

کتاب کُوگیلان: از املش تا کجید، به قلم حسین ثاقبی و علی عباس زاده

کتاب تمدن املش به قلم ولی جهانی

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی املش شناسی، به کوشش پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و سازمان میراث فرهنگی استان گیلان