مهربانان املشی سلام گزارش بیست و سوم از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * آبان ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم: با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار ========================= جمع واریزی نیکوکاران در ماه آبان ۱۴۰۰به حساب موسسه محبت: ” ۲۸٫۹۴۹٫۰۰۰ ” =========================== همچنین […]

مهربانان املشی سلام

گزارش بیست و سوم

از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * آبان ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم:

با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار

=========================

جمع واریزی نیکوکاران در ماه آبان ۱۴۰۰به حساب موسسه محبت:

” ۲۸٫۹۴۹٫۰۰۰ ”

===========================

همچنین طی همین مدت و بر اساس مصوبه هیئت مدیره موسسه مبلغ:

۴۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

برای درمان بیماران نیازمند شهرمان هزینه شد.