مهربانان املشی سلام گزارش بیست و چهارم از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * آذر ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم: با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار ========================= ✅ جمع واریزی نیکوکاران در ماه آذر ۱۴۰۰ به حساب موسسه محبت: =========================== ✅ همچنین […]

مهربانان املشی سلام

گزارش بیست و چهارم

از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * آذر ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم:

با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار

=========================

✅ جمع واریزی نیکوکاران در ماه آذر ۱۴۰۰ به حساب موسسه محبت:

      " ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان"

===========================

✅ همچنین طی همین مدت و بر اساس مصوبه هیئت مدیره موسسه مبلغ

    "۳۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان"

برای درمان بیماران نیازمند شهرمان هزینه شد.