گزارش یک کار خوب دستگاه الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب ) که سه ماه قبل توسط حامی همیشگی موسسه محبت جناب آقای مهندس باقر منصوبی کجیدی در امریکا خریداری شده بود، پس از ورود به ایران، امروز با حضور تعدادی از اعضای هیئت مديره موسسه، به خانم دکتر قرباندوست رئیس محترم بیمارستان املش تحویل گردید. این […]

گزارش یک کار خوب

دستگاه الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب ) که سه ماه قبل توسط حامی همیشگی موسسه محبت جناب آقای مهندس باقر منصوبی کجیدی در امریکا خریداری شده بود، پس از ورود به ایران، امروز با حضور تعدادی از اعضای هیئت مديره موسسه، به خانم دکتر قرباندوست رئیس محترم بیمارستان املش تحویل گردید.

این دستگاه ۱۲ کاناله جدیدترین و پیشرفته ترین مدلیست که در حال حاضر در امریکا تولید مي شود و جناب آقای منصوبی به یاد فرزند عزیزشان ” روانشاد مهندس حسین منصوبی ” آن را خریداری و به بیمارستان نیکوکار املش اهداء کردند.

اقدام بشردوستانه ایشان ارج می نهیم و از خداوند منان آمرزش و آرامش ابدی روح فرزند آسمانی شان را خواستاریم.