🍃مصوبه هیات مدیره موسسه محبت املش برای کمک به ۵۷ نفر از مهرجویان املشی🍃 ✅ دومین نشست رسمی هیئت مدیره موسسه محبت املش در سال ۱۴۰۱ عصر امروز چهارشنبه ۴ خرداد برگزار و درخواست مساعدت و پرونده پزشکی ۵۹ نفر از مهرجویان املشی مطرح شد که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک […]

🍃مصوبه هیات مدیره موسسه محبت املش برای کمک به ۵۷ نفر از مهرجویان املشی🍃

✅ دومین نشست رسمی هیئت مدیره موسسه محبت املش در سال ۱۴۰۱ عصر امروز چهارشنبه ۴ خرداد برگزار و درخواست مساعدت و پرونده پزشکی ۵۹ نفر از مهرجویان املشی مطرح شد که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از تقاضاها با کمک مالی به ۵۷ نفر از مهرجویان موافقت گردید.

همچنین برای تامین هزینه های درمان و داروی این عزیزان اعتباری بالغ بر
۵۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
به تصویب رسید که طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

همچنین حامیان مهرورز موسسه محبت املش در اولین ماه سال ۱۴۰۱
مبلغ ۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان برای کمک به درمان نیازمندان شهرمان به حساب موسسه واریز کردند.

با سپاس از محبت تک تک نیکوکاران عزیز

✅ روابط عمومی موسسه محبت املش