اطلاعیه مهم/ قابل توجه همشهریان محترم املشی و حامیان گرامی موسسه محبت املش با عنایت به صدور مجوز قانونی موسسه محبت از سوی مراجع ذیصلاح و ثبت آن در سازمان ثبت اسناد کشور، موسسه محبت موظف است ساختار اداری و مالی و تشکیلات اجرایی خود را متناسب با قوانین مرتبط تنظیم و اجرا نماید. در […]

اطلاعیه مهم/

قابل توجه همشهریان محترم املشی و حامیان گرامی موسسه محبت املش

با عنایت به صدور مجوز قانونی موسسه محبت از سوی مراجع ذیصلاح و ثبت آن در سازمان ثبت اسناد کشور، موسسه محبت موظف است ساختار اداری و مالی و تشکیلات اجرایی خود را متناسب با قوانین مرتبط تنظیم و اجرا نماید.

در این راستا شماره حساب موسسه که قبلا به نام سه نفر از اعضای هیات مدیره

آقای علی پورشریف
آقای حسن اسحاق زاده
خانم زهرا دلکش املشی
بود

به شماره حساب

۰۲۲۷۲۸۰۶۸۷۰۰۵

و شماره کارت محبت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۳۶-۷۲۷۴

به نام موسسه حمایت از بیماران تهیدست املش محبت تغییر کرده است.

از حامیان مهربان و بزرگوار استدعا می شود هدایای خود را از این به بعد به شماره کارت جدید موسسه محبت واریز نمایند. ضمن سپاس و قدردانی از همه نیکوکاران و همشهریان محترم استدعا داریم در انتشار این اطلاعیه در صفحات و گروه های مجازی ما را یاری نمایند.

روابط عمومی موسسه محبت املش