بدین وسیله به استحضار حامیان موسسه محبت املش می رساند: بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کشور برای جمع آوری عملکرد آماری موسسات خیریه ، گزارش ۹ ماهه عملکرد موسسه محبت ارسال شد که جمعبندی آن در جدول و نمودار فوق برای اطلاع حامیان بزرگوار و همه همشهریان نیک اندیش املشی تقدیم می شود:  لازم به […]

🍃

بدین وسیله به استحضار حامیان موسسه محبت املش می رساند: بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کشور برای جمع آوری عملکرد آماری موسسات خیریه ، گزارش ۹ ماهه عملکرد موسسه محبت ارسال شد که جمعبندی آن در جدول و نمودار فوق برای اطلاع حامیان بزرگوار و همه همشهریان نیک اندیش املشی تقدیم می شود:

✅

 لازم به توضیح است این گزارش از گزارش های ماهانه که در اختیار همشهریان قرار می گیرد کامل تر است ، از این رو در برخی از ماه ها ارقام هزینه ای و واریزی خیرین با گزارش های غیر رسمی ماهانه متفاوت است.

✅

 در ماه آبان به همت و کمک های ویژه جناب آقای منصوبی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طریق موسسه خیریه محبت املش برای تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار املش هزینه شده است.

✅

 آمارها نشان می دهد که هزینه درمان نیازمندان، به دلیل افزایش تورم و قیمت های رو به رشد دارو و هزینه های درمانی در برخی از ماه ها از کمک های دریافتی بیشتر است و این موضوع ممکن است در ماه های آینده نیز رخ دهد، به همین منظور همواره کمک های مازاد در برخی از ماه ها برای پوشش اختلاف هزینه و کمک های دریافتی ذخیره سازی می شود تا نیازمندان که گاه به کمک های فوری موسسه نیاز پیدا می کنند از هدایای شما عزیزان محروم نشوند.

موسسه محبت همچنان مشتاق دریافت نظرها ، نقدها و پیشنهادهای برای بهبود عملکرد موسسه محبت است.

روابط عمومی موسسه خیریه محبت املش