تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی آزادگان، مسلمانان و شیعیان جهان و به خصوص حامیان نیک اندیش مؤسسه محبت تسلیت عرض می کنیم و آرزوی می کنیم راه و منش آن اسوه آزادگی و مردانگی سرلوحه همه آزاداندیشان عالم قرار گیرد. در این روزهای پر سوز گداز از همه مومنان و عزاداران حسینی استدعا […]

تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی آزادگان، مسلمانان و شیعیان جهان و به خصوص حامیان نیک اندیش مؤسسه محبت تسلیت عرض می کنیم و آرزوی می کنیم راه و منش آن اسوه آزادگی و مردانگی سرلوحه همه آزاداندیشان عالم قرار گیرد.

در این روزهای پر سوز گداز از همه مومنان و عزاداران حسینی استدعا داریم شفای تمامی بیماران، به خصوص بیماران نیازمند را از درگاه حضرت احدیت مسئلت نمایند