به حول و قوه الهی و به همت حامیان و بانیان و تلاش درخور ستایش اعضای محترم هیات مدیره، موسسه محبت املش با مجوز سازمان بهزیستی کشور و با شماره ثبتی ۵۸ در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. ضمن سپاس و قدردانی از همه نیکوکاران و نیک اندیشان که بانی این […]

به حول و قوه الهی و به همت حامیان و بانیان و تلاش درخور ستایش اعضای محترم هیات مدیره، موسسه محبت املش با مجوز سازمان بهزیستی کشور و با شماره ثبتی ۵۸ در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. ضمن سپاس و قدردانی از همه نیکوکاران و نیک اندیشان که بانی این خیر بزرگ برای شهرمان شدند، آرزو می کنیم با همدلی و همراهی همه آحاد مردم شریف املش و همه خیرین بزرگوار بتوانیم به اهداف موسسه دست یابیم.

روابط عمومی موسسه محبت املش