✅ نشست  کمیته منتخب هیئت مدیره موسسه محبت املش  یکشنبه ۹ بهمن ماه  ۱۴۰۱ در محل دفتر موسسه برگزار شد و طی آن درخواست مساعدت تعدادی دیگر از مهرجویان املشی مطرح و به تصویب رسید.

 در این نشست  پرونده پزشکی ۳۵ نفر از مهرجویان املشی مطرح گردید که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از تقاضاها با کمک مالی به همه آنان موافقت شد.

همچنین برای تامین هزینه های درمانی و دارویی این عزیزان در مجموع اعتباری بالغ بر
۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان به تصویب رسید.

حامیان مهرورز موسسه محبت املش نیز در دی ماه سال ۱۴۰۱

مبلغ ۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان برای کمک به درمان نیازمندان شهرمان به حساب موسسه واریز کردند.

با سپاس از محبت تک تک نیکوکاران عزیز

✅ روابط عمومی موسسه محبت املش

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
https://t.me/mohabbateamlash
www.mohabbatamlash.ir