🍃مصوبه هیأت مدیره موسسه محبت املش برای کمک به ۴۰ نفر از مهرجویان املشیدر خرداد ۱۴۰۲🍃 ✅  نشست  هیئت مدیرهموسسه محبت املش روز دوشنبه ۸ خرداد ماه  در محل دفتر موسسه برگزار شد.  در این نشست  پرونده پزشکی ۴۰ نفر از مهرجویان  مطرح که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از تقاضاها […]

🍃مصوبه هیأت مدیره موسسه محبت املش برای کمک به ۴۰ نفر از مهرجویان املشیدر خرداد ۱۴۰۲🍃

✅  نشست  هیئت مدیرهموسسه محبت املش روز دوشنبه ۸ خرداد ماه  در محل دفتر موسسه برگزار شد.

 در این نشست  پرونده پزشکی ۴۰ نفر از مهرجویان  مطرح که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از تقاضاها با کمک به تمامی عزیزان متقاضی موافقت شد.

همچنین برای تامین هزینه های درمان و داروی این عزیزان در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰تومان
به تصویب رسید که طی روزهای آتی پرداخت می شود.

همچنین حامیان بزرگوار موسسه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بیش از ۹۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان به حساب موسسه واریز کردند.

با سپاس از محبت تک تک نیکوکاران عزیز💐

روابط عمومی موسسه محبت املش

☘☘☘☘☘☘☘☘☘
https://t.me/mohabbateamlash
www.mohabbatamlash.ir