🍃 ✅ نشست هیئت مدیره موسسه محبت املش ، عصر جمعه ۳ دیماه ۱۴۰۰ با حضور مشورتی سه نفر از بزرگواران حامی موسسه و اعضای هیات مدیره و عوامل اجرایی برگزار و درخواست مساعدت و پرونده پزشکی ۴۳ نفر از مهرجویان املشی مطرح شد که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از […]

🍃

✅ نشست هیئت مدیره موسسه محبت املش ، عصر جمعه ۳ دیماه ۱۴۰۰ با حضور مشورتی سه نفر از بزرگواران حامی موسسه و اعضای هیات مدیره و عوامل اجرایی برگزار و درخواست مساعدت و پرونده پزشکی ۴۳ نفر از مهرجویان املشی مطرح شد که پس از بحث و بررسی در خصوص هر یک از تقاضاها با کمک مالی به ۴۰ نفر از مهرجویان موافقت گردید.

همچنین برای تامین هزینه های درمان این عزیزان اعتباری بالغ بر ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان به تصویب رسید که طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

✅ روابط عمومی موسسه محبت املش

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
https://t.me/mohabbateamlash
www.mohabbatamlash.ir