مهربانان املشی سلام بیست و دومین گزارش محبت از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * مهرماه ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم: با این توضیح که به دلیل تغییر شماره حساب موسسه و انجام برخی مقدمات اداری و مالی این گزارش با تاخیر خدمت شما بزرگواران تقدیم می شود. با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار جمع واریزی نیکوکار در مهرماه 1400 به حساب موسسه محبت: " 37.900.000 تومان" همچنین طی همین مدت و بر اساس مصوبه هیئت مدیره موسسه مبلغ "25.850.000 تومان" برای درمان بیماران نیازمند شهرمان هزینه شد.