مهربانان املشی سلام گزارش بیست و پنجم از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * دی ماه ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم: با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار ========================= جمع واریزی نیکوکاران در ماه دی ۱۴۰۰ به حساب موسسه محبت: حدود =========================== همچنین […]

مهربانان املشی سلام

گزارش بیست و پنجم

از سلسله گزارش های موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران در * دی ماه ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم:

با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار

=========================

جمع واریزی نیکوکاران در ماه دی ۱۴۰۰ به حساب موسسه محبت: حدود

      " ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان"

===========================

همچنین طی همین مدت و بر اساس مصوبه هیئت مدیره موسسه مبلغ

    " ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان"

برای درمان بیماران نیازمند شهرمان هزینه شد.


https://t.me/mohabbateamlash