مهربانان املشی سلام ✅ نوزدهمین گزارش از سلسله گزارشهای موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران * از ۱۶ تیرماه تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم: با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار ========================= ✅ جمع واریزی این مدت نیکوکار به حساب موسسه محبت:

مهربانان املشی سلام

✅ نوزدهمین گزارش

از سلسله گزارشهای موسسه محبت از میزان واریزی نیکوکاران * از ۱۶ تیرماه تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ * را به استحضار عموم مردم شریف املش می رسانیم:

با سپاس از مهر و محبت نیکوکاران بزرگوار

=========================

✅ جمع واریزی این مدت نیکوکار به حساب موسسه محبت:

           " ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان"